Ke vstupu do ESHOPU potvrďte prosím následující podmínky:

Ano, potvrzuji NeStřelnice Čestlice

PRAHA, komerční zóna Průhonice - Čestlice

Otevřeno 7 dnů v týdnu včetně svátků

ZBROJNÍ PRŮKAZY

pOMŮŽEME VÁM S PŘÍPRAVOU NA ZKOUŠKU.

 

Pořádáme přípravné kurzy na zkoušku Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PŘED ZKUŠEBNÍM KOMISAŘEM:

   ZP_VZOR

.

AKTUALIZOVÁNO 6.1.2022 !!!

INFORMACE OHLEDNĚ NOVELY ZÁKONA O ZBRANÍCH (soubory PDF, viz odkkazy 1., 2. a 3.)

1. Novela zákona 119/2002 Sb. - praktický dopad

2. Úplné znění schválené novely zákony o zbraních-prosinec 2020P (platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn)

3. https://www.mvcr.cz/soubor/souhrn-testovych-otazek-pro-zadatele-o-vydani-zbrojniho-prukazu-k-pouziti-od-30-1-2021.aspx

 -------------

VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJEME NA NAŠÍ STŘELNICI I PŘEZKOUŠENÍ PŘED ZKUŠEBNÍM KOMISAŘEM.

Co je třeba pro získání zbrojního průkazu udělat :

1. DOPORUČUJEME VÁM SE NEJLÉPE OSOBNĚ DOSTAVIT V PROVOZNÍCH HODINÁCH NA NAŠÍ STŘELNICI, INFORMOVAT SE A DOMLUVIT SI PRO VÁS VHODNÝ TERMÍN NA PŘÍPRAVNÉM KURZU. STUDIJNÍ MATEÁLY si můžete stáhnout přímo na odkazu zde :

·        Soubor testových otázek pro teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A - E (pdf, 2,9 MB) je dostupný na odkazu zde: https://www.mvcr.cz/soubor/souhrn-testovych-otazek-pro-zadatele-o-vydani-zbrojniho-prukazu-k-pouziti-od-30-1-2021.aspx
jedná se kompletní soubor testových otázek, z nichž jsou sestavovány testy pro zkoušky odborné způsobilosti uchazečů o získání zbrojního průkazu skupin A až E  s vyznačenými správnými odpověďmi - k použití od 30.1. 2021

 NÁSLEDNĚ JE POTŘEBA VYTISKNOUT Z NAŠICH FORMULÁŘŮ KE STAŽENÍ NEBO VYZVEDNOUT NA POLICII  PŘIHLÁŠKU , POKUD BYSTE RÁDI VYKONALI ZKOUŠKU NA NAŠÍ STŘELNICI DOPORUČUJEME STÁHNOUT A VYTISKNOUT TAKÉ I PŘÍLOHU KE ZKOUŠCE Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  ( PRO VAŠI ÚSPORU ČASU PŘIHLÁŠKU I PŘÍLOHU MŮŽETE STAHOVAT Z NAŠICH STRÁNEK - viz na této stránce níže "Formuláře ke stažení" A NÁSLEDNĚ VYTISKNĚTE BAREVNĚ!!!  ). VELMI DŮLEŽITÉ JE VYTISKNOUT PŘIHLÁŠKU I OBOUSTRANĚ NA JEDEN LIST PAPÍRU  (formulář přihlášky ke stažení je na dvě strany).  Temín konání  Vaší  zkoušky na naší střelnici  Vám , dle nových pravidel, již určuje pouze příslušné odd.policie, z toho důvodu NEVYPLŇUJTE do přílohy datum termínu vykonání zkoušky, informativně Vám samozřejmě můžeme nejbližší známé termíny konání zkoušek sdělit telefonicky.

2. Dále je nově potřebné, PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY NA PČR,  navštívit  vašeho praktického lékaře a vyžádat si  POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI, který, nyní dle platné legislativy, slouží jako příloha přihlášky na zkoušku z odborné způsobilosti. ( v případě potřeby je formulář ke stažení také níže pod textem).

3. NÁSLEDNĚ  JE TŘEBA PODAT VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU, SPOLEČNĚ S  POSUDKEM O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI  U PŘÍSLUŠNÉ POLICIE ČR DLE MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ. POKUD SI BUDETE PŘÁT VYKONAT ZKOUŠKU U NÁS TAK I S  PŘÍLOHOU.PŘÍLOHA JE KE STAŽENÍ DOLE NA TÉTO STRÁNCE. NOVĚ OD ROKU 2019: PRO PRAŽSKÉ ŽADATELE JE PODÁNÍ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE DŮLEŽITÉ ABY  PRAŽSKÉ ODD.POLICIE PŘIHLÁŠKU PŘESMĚROVALO NA PČR PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ. NEZAPOMEŇTE SI ZAKOUPIT PŘEDEM KOLEK!!!  PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY BUDETE POTŘEBOVAT NA PČR KOLEK V HODNOTĚ 100,-Kč

4. VAŠE PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU: NASTUDUJTE SI ZÁKONY,VYHLÁŠKY A ZKUŠEBNÍ OTÁZKY NA TEORETICKOU ČÁST ZKOUŠKY.   V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁM POSKYTNEME AKTUÁLNÍ,PLATNÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY NA TEORETICKOU ČÁST ZKOUŠKY A ZAJISTÍME VÁM ŠKOLENÍ NA PRAKTICKOU ČÁST ZKOUŠKY - podrobnější informace o školení a praktické přípravě, jsou uvedeny  přímo na této stránce v odstavcích napravo od tohoto textu- viz "PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU".

 

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE NAŠÍ RECEPCI STŘELNICE V NAŠICH PROVOZNÍCH HODINÁCH  NEJLÉPE OD 14:00 DO 20:00 HODIN  NA TEL 777 021 782 .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zkouška z odborné způsobilosti na naší střelnici:

POPLATEK ZA VYKONÁNÍ ZKOUŠKY činí 1999,-Kč  včetně DPH  ( uvedený poplatek platí od 1.července  2014 a obsahuje i zákonem stanovenou navýšenou odměnu pro zkušebního komisaře 600,-Kč . DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: ČÁST POPLATKU ZA ZKOUŠKU ODMĚNU 600,- Kč PRO ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE JE MOŽNÉ  KOMISAŘI UHRADIT POUZE V HOTOVOSTI = NELZE UHRADIT PLATEBNÍ KARTOU!
Začátek zkoušky bývá zpravidla v 9:00 hodin DOPOLEDNE = dostavte se minimálně 15minut před začátkem !!!

Zkoušky se mohou zůčastnit pouze předem přihlášené osoby, kterým policie ČR přidělila termín zkoušky = přihlášku ke zkoušce je nutné nejprve podat na příslušném odd. Policie ČR , odd.zbraní, dle místa Vašeho trvalého bydliště. Formulář přihlášky, včetně přílohy, si můžete stáhnout z formulářů ke stažení viz níže  vytiskněte barevně! Ohledně přesného data a  času konání zkoušky Vás uvědomí příslušné odd. policie  ČR.
DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY : vše probíhá v jednom dnu, ukončení závisí na počtu uchazečů, končí cca v 15:00  hodin.

Na závěr

1. PO ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY OBDRŽÍTE OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  A VYPLNÍTE SI  ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU ( formulář si můžete stáhnout níže ).

2. ŽÁDOST, OSVĚDČENÍ  O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, 1 KS FOTOGRAFIE A PROHLÁŠENÍ PODÁTE U PŘÍSLUŠNÉHO OKRESNÍHO (OBVODNÍHO) ŘEDITELSTVÍ POLICIE  ČR , DLE MÍSTA VAŠEHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ.  

 

 

VŠEM ŽADATELŮM PŘED VYKONÁNÍM ZKOUŠKY V RÁMCI přípravy  DOPORUČUJEME:  

testove_soubory 

1. Nastudovat zákony, vyhlášky a testové otázky-teoretická část zkoušky

Aktuální platné testové otázky , včetně aplikací na procvičování testů jsou  zveřejněny na internetu. Více podrobností vám sdělíme na našem základním přípravném kurzu. Tištěnou publikaci vydávanou Tiskárnou Ministerstva Vnitra není možné u nás zakoupit jelikož tiskárna MV tyto publikace nyní již bohužel netiskne. Informace ohledně zkoušek z odborné způsobilosti, včetně platných zákonů, vyhlášek a testových otázek jsou nyní zveřejněné přímo na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR,  naleznete na odkazu zde:

Zkoušky odborné způsobilosti - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Aktuální testové otázky platné od  30.ledna 2021 naleznete na odkazu zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/souhrn-testovych-otazek-pro-zadatele-o-vydani-zbrojniho-prukazu-k-pouziti-od-30-1-2021.aspx

 

skoleni

2. Absolovat ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ

Jedná se o intenzivní kurz v délce cca 3,5 hodiny zaměřený na praktickou část zkoušky před zkušebním komisařem.  Probíhá na učebně i na střelnici v malých skupinkách cca 3 osob. V ceně kurzu je započítáno i 30 nábojů a  terč pro výukovou střelbu pod dohledem vyučujícího. Na tomto kurzu zdarma obdržíte i tištěnou příručku  na téma "Bezpečná manipulace se zbraní".

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PRO ZAJIŠTĚNÍ  KVALITY VÝUKY JE POČET ÚČASTNÍKŮ NA KURZU OMEZEN. ÚČAST JE VŽDY POTŘEBNÉ PŘEDEM OBJEDNAT A REZERVOVAT SI ÚČAST. OBJEDNÁVAT SE MŮŽETE  PŘI OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ  NEBO TELEFONICKY NA NAŠÍ RECEPCI STŘELNICE  TEL. 777 021 782. Objednávejte pouze v našich provozních hodinách, nejlépe každý provozní den od 14:30 do 20:00 hodin. UPOZORNĚNÍ: Pokud se na přípravný kurz dostavíte bez předchozího objednáni nebude možné garantoivat Vaši účast na kurzu!  V průběhu školení se budou používat stejné zbraně, které budou následně použity na naší střelnici při přezkoušení před zkušebním komisařem (CZ75, ZKM 456 a brokovnice kozlice). Pokud budete vykonávat zkoušku před zkušebním komisařem na jiné střelnici zjistěte si, které modely zbraní používají u zkoušek a informujte o tom vyučujícího. Cena základního přípravného kurzu činí 1.999 Kč. 

PRO UPLATNĚNÍ VAŠÍ REZERVACE ÚČASTI SE DOSTAVTE CCA 10MINUT PŘED ZAČÁTKEM KURZU, DĚKUJEME.

 

strelecka_priprava

3.Absolvovat NAVAZUJÍCÍ VÝUKOVÉ LEKCE pro trénování a zažití získaných dovedností ze základního přípravného kurzu

Po absolvování  základního přípravného kurzu (viz bod 2.) si každý uchazeč následně dle svých potřeb objednává navazující lekce individuálně a to buď osobně nebo telefonicky v našich provozních hodinách, na tel. 777 021 782. Poplatek za konzultační přípravnou manipulaci a střelbu pod dohledem vyučujícího instruktora  v délce cca 45min činí 600,-Kč.  Osobám bez ZP , které střílí za asistence instruktora se již k poplatku 600,-Kč neúčtuje  poplatek za nájem střeleckého stanoviště ,zapůjčku zbraně, chrániče sluchu a zraku =  osoby  si k poplatku připlácejí  pouze  částku za spotřebované střelivo a terče.

--------

 

Doplňující informace ohledně  školení a příparvy na zkoušku: 

Pokud vám standardně plánované termíny školení  nevyhovují je možné, po dohodě, za příplatek zajistit i individuální školení.

 

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ (platné od 1.srpna 2017)  -  PRO POUŽITÍ JE TŘEBA VYTISKNOUT BAREVNĚ A PŘIHLÁŠKU OBOUSTRANĚ !!!    (aktualizováno 6.března 2018 - FORMULÁŘE MIMO PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE A POSUDKU O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI JSOU AKTIVNÍ A  PŘED TISKEM JE UMOŽNĚNO VYPLŇIT POŽADOVANÉ ÚDAJE )

 

Zobrazit všechy

Firemní akce

Uspořádejte pro své partnery či zaměstnance jedinečnou akci!

Využijte možnost našich výhodných střeleckých balíčků pro skupiny.

Z naší extra nabídky si vybere skutečně každý!

Více informací

Mapa
GPS   N 49° 59. 439´   E 14° 35. 208´
 

Místo:

Střelnice Čestlice ,
Čestlice 199 , 251 70
KZ PRAHA Průhonice - Čestlice
 

Kontakt:

Tel.:777 021 782
( od 14:00 hodin )
E-mail:jan@frohlich.cz
 

Provozní doba:

Po - Pá14:00 - 21:30
So13:00 - 22:00
Ne 13:00 - 20:00
  Reference a
spřátelené weby

 

 

UPOZORNĚNÍ : naše stránky se správně zobrazují pouze v rozlišení 1024 x 768 , při nastavení jiného rozlišení se nemusí zobrazovat správně.

Informativně:  krytá halová střelnice v Praze , komerční zóna Průhonice-Čestlice - celoroční provoz

Střelnice Praha - komerční zona Průhonice - Čestlice

.