Ke vstupu do ESHOPU potvrďte prosím následující podmínky:

Ano, potvrzuji NeStřelnice Čestlice

 

cenik_strelnice_nadpis 

 

 *CENY TEAM BUILDING BALÍČKŮ  PRO FIREMNÍ AKCE NALEZNETE  V SEKCI "FIREMNÍ  AKCE" PO KLIKNUTÍ NA IKONU  KONKRÉTNÍHO BALÍČKU

*CENÍK KURZŮ PRO ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU NALEZNETE V SEKCI "ZBROJNÍ PRŮKAZY"

NABÍDKA DÁRKOVÝCH KUPONŮ 

Nabídku našich dárkových kuponů naleznete na tomto odkazu:   NABÍDKA DÁRKOVÝCH KUPONŮ

***

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO OBJEDNANÉ ZÁKAZNÍKY

 Vážení zákazníci. V případě, že Vám na základě Vaší objednávky budeme rezervovat střelbu na určitý čas dostavte se prosím na recepci střelnice, z důvodu registrace střelců,  min. 5-10 minut před objednaným termínem, děkujeme. Uvědomte si prosím,že objednávky na sebe časově navazují  a pokud se zpozdíte nemusí být bohužel možné s ohledem na další zákazníky Vaši rezervaci akceptovat. Naše doporučení: v případě, že se z jakéhokoli důvodu nebudete schopni  dostavit na objednanou hodinu kontaktujte co možná nejdříve, v provozních hodinách střelnice,  naši recepci  a to pouze telefonicky na tel. 777 021 782. Na recepci  se můžete současně i informovat na jiné volné alternativní termíny nebo na možnosti časového posunu Vaší návštěvy v tentýž den. Děkujeme.

 

Tento ceník je platný od 2.ledna 2024 a zde uvedené ceny (mimo úschovu zbraní) jsou včetně nové sazby DPH.

POPLATEK ZA NÁJEM STŘELECKÉHO STANOVIŠTĚ:

 

ZÁKLADNÍ NÁJEM- 1 osoba s platným ZP /60 minut                                                        359,-

ZVÝHODNĚNÝ NÁJEM PRO DRŽITELE PERMANENTNÍ KARTY - 1 osoba/60min.       284,-

+ MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ NÁJMU  *PŘÍPLATEK /60minut                                                  +80,-

(*toto rozšíření základního nájmu mohou využít osoby se zbrojním průkazem, které si přivedou doporovod osob i bez zbrojního průkazui a rádi by se při střelbě střídali pouze v jednom střeleckém stanovišti. V tomto případě smí současně střílet maximálně 1 osoba, minimálně 1 osoba musí být držitelem zbrojního průkazu a jako doprovod mohou být max. 2 osoby, které budou střílet pod jejím dohledem přičemž nemusí vlastnit zbrojní průkaz).

 

   

KLUBOVÉ PERMANENTNÍ KARTY:

POPLATEK ZA VYSTAVENÍ  KLUBOVÉ PERMANENTNÍ KARTY :                  390,-

SNÍŽENÁ CENA ZA NÁJEM STŘELECKÉHO STANOVIŠTĚ NENÍ MAJITELŮM TÉTO KARTY OMEZENA POČTEM NÁVŠTĚV!!!

 KLUBOVÁ PERMANENTNÍ KARTA JE PLATNÁ 365 DNŮ OD DATA VYSTAVENÍ.

KARTA JE URČENA POUZE PRO OSOBY S PLATNÝM ZBROJNÍM PRŮKAZEM.

KARTU LZE ZAKOUPIT PŘI OSOBNÍ NÁVŠTĚVĚ NA RECEPCI NAŠÍ STŘELNICE.

( klubová permanentní karta je nepřenosná na jiné osoby )

 

PREMIE:

pokud jste u nás již zaregistrováni a přivedete nového, u nás nezaregistrovaného zákazníka,který  u nás na střelnici bude poprvé střílet,

 obdržíte prémii: 2 kávy zdarma ! = žádejte na baru

*( neplatí, pokud nový zákazník bude provádět střelbu pod vaším dohledem )

 

 

 

STŘELBA ZA ASISTENCE INSTRUKTORA -

URČENO I PRO OSOBY BEZ ZBROJNÍHO PRŮKAZU:

Na tuto střelbu s instruktorem je nutné objednání předem na tel. 777 021 782 z důvodu zajištění instruktora. 1 zakoupený balíček typu START může čerpat pouze 1 osoba = 2 osoby musí zakoupit 2 balíčky, atd.  DŮLEŽITÉ: dostavte se prosím na recepci střelnice, z důvodu registrace střelců,  min. 5-10 minut před objednaným termínem, děkujeme.

STŘELECKÝ BALÍČEK   "START"                   650,-

max.50 minut STŘELBY  PRO 1 OSOBU  POD DOHLEDEM  INSTRUKTORA 

( pouze po předchozím telefonickém objednání. Na tuto střelbu není potřeba vlastnit zbrojní průkaz. Je určeno pro jednotlivce, pro skupiny jsou určeny balíčky viz "FIREMNÍ AKCE".   )

Balíček "START" obsahuje :

 pronájem střeleckého stanoviště , asistenci instruktora, zápůjčku 1ks libovolné zbraně, zápůjčku chráničů sluchu a zraku

Balíček "START" neobsahuje :

 poplatek za spotřebované střelivo , spotřebované terče a záslepky  ( účtuje se navíc dle platného ceníku)

Balíček "START" je určen :  

pro osoby starší 18ti let i bez zbrojního průkazu a to i při opakované návštěvě (na tyto osoby se nevztahuje poplatek za hodinový pronájem střeleckého stanoviště, za chrániče sluchu, za brýle a za zapůjčení 1ks zbraně.

Poznámka: v rámci tohoto střeleckého balíčku lze maximálně spotřebovat 50 kusů libovolného střeliva od jedné ráže a lze si zapůjčit maximálně jednu libovolnou zbraň.

AKČNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH KOMPLETNÍCH BALÍČKŮ TYPU "START" :


START 9mm                          akční cena      970,-

( pouze po předchozím telefonickém objednání. Na tuto střelbu není potřeba vlastnit zbrojní průkaz. Je určeno pro jednotlivce. Tento střeecký balíček mohou po dohodě a souhlasu jejich zákonného zástupce využít i osoby starší 15let.   Pro skupiny jsou určeny jiné balíčky viz "FIREMNÍ AKCE".  )

- BALÍČEK „START” -  rozšířený o  střelivo, terče a zálepky
( obsah balíčku START naleznete zde v našem ceníku )

- střelba z jedné pistole nebo pušky ráže 9mm, z naší široké nabídky, dle vlastního výběru za asistence instruktora v trvání cca 30 minut.

+ 50 ks střeliva ráže 9mm Para

+ 2x terč dle osobního výběru

+ 50ks terčových zálepek

 START .45                        akční cena      1.150,-

( pouze po předchozím telefonickém objednání. Na tuto střelbu není potřeba vlastnit zbrojní průkaz. Je určeno pro jednotlivce-osoby starší 18 let.  Pro skupiny jsou určeny jiné balíčky viz "FIREMNÍ AKCE".  )

- BALÍČEK „START” -  rozšířený o střelivo, terče a zálepky
( obsah balíčku START naleznete zde v našem ceníku )

- střelba z jedné pistole ráže .45ACP z naší široké nabídky, dle vlastního výběru za asistence instruktora v trvání cca 30 minut.

- 50 ks střeliva ráže .45ACP

- 2x terč dle osobního výběru

- 50ks terčových zálepek

 START EXTRA                    akční cena      1.090,-

( pouze po předchozím telefonickém objednání. Na tuto střelbu není potřeba vlastnit zbrojní průkaz. Je určeno pro jednotlivce - osoby starší 18 let. Pro skupiny jsou určeny jiné balíčky viz "FIREMNÍ AKCE".  )

 - BALÍČEK „START” - rozšířený o střelbu ze dvou zbraní, střelivo, terče a zálepky
( obsah balíčku START naleznete zde v našem ceníku )

- střelba ze dvou zbraní: libovolná pistole ráže 9mm Para + Revolver .44Rem.Magnum!!! za asistence instruktora v trvání cca 40 minut.

+ 50 ks střeliva ráže 9mm Para
+ 5ks .44Rem.Magnum

+ 2x terč dle osobního výběru

+ 50ks terčových zálepek

------

NA VEŠKERÉ BALÍČKY TYPU "START-xxx" JE NUTNÉ TELEFONICKÉ OBJEDNÁNÍ PŘEDEM !!!  ... A TELEFONICKY NASMLOUVAT ČAS VAŠÍ NÁVŠTĚVY. POKUD PŘIJDETE BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ NELZE GARANTOVAT VOLNÉHO INSTRUKTORA A NABÍZENÉ ZBRANĚ.

 - střelbu bez zbrojního průkazu objednávejte v našich provozních hodinách na tel: 777 021 782 .

    - nezapomeňte si  s sebou vzít Váš doklad totožnosti = občanský průkaz, případně pas ( řidičský průkaz nebo jiné osobní doklady nelze pro účely registrace střelců bez zbrojního průkazu  použít )

DŮLEŽITÉ: v den návštěvy se prosím dostavte na recepci střelnice, z důvodu registrace střelců,  min. 5-10 minut před objednaným termínem, děkujeme.

Poznámka: vyhrazujeme si právo střelbu osobě bez ZP nepovolit,předčasně ukončit a to i bez udání důvodu.

( Střelba mladistvých je možná pouze po předchozí dohodě a na základě písemného souhlasu zákonného zástupce. )

 

 

 

 

 

 STŘELBA POD DOHLEDEM DRŽITELE ZBROJNÍHO PRŮKAZU:

JSTE  DRŽITELÉ  PLATNÉHO  ZBROJNÍHO  PRŮKAZU A RÁDI BYSTE UMOŽNILI STŘELBU SVÝM PŘÁTELŮM, ZNÁMÝM, ČLENŮM RODINY, KTEŘÍ NEVLASTNÍ ZBROJNÍ PRŮKAZ? TYTO OSOBY SE S VÁMI MOHOU  STŘÍDAT NA JEDNOM STŘELECKÉM STANOVIŠTI  A STŘÍLET POD VAŠÍM DOHLEDEM. POČET OSOB, KTERÉ SE MOHOU STŘÍDAT NA JEDNOM STŘELECKÉM STANOVIŠTI JE OMZEZEN A CELKEM SE MOHOU, VČETNĚ VÁS, STŘÍDAT MAXIMÁLNĚ 3 OSOBY.  TO ZNAMENÁ, ŽE VÁŠ DOPROVOD MŮŽE ČÍTAT MAXIMÁLNĚ 2 OSOBY BEZ ZBROJNÍHO PRŮKAZU, KTERÉ(ÝM) SVĚŘÍTE SVOJI ZBRAŇ ZA ÚČELEM STŘELBY POD VAŠÍM DOHLEDEM V JEDNOM STŘELECKÉM STANOVIŠTI. ZA UMOŽNĚNÍ STŘELBY DALŠÍCH OSOB BEZ ZBROJNÍHO PRŮKAZU POD VAŠÍM DOHLEDEM SE K POPLATKU ZA NÁJEM HRADÍ PŘÍPLATEK V CELKOVÉ VÝŠI 100,-CZK/ ZA MAX 2 OSOBY/1 HODINA.  Poznámka: na doprovod- osoby, které se účastní střelby pouze jako divák(ci) se poplatek za vstup na střelnici nevztahuje.


DŮLEŽITÉ: pokud se rozhodnete vzít  s sebou na střelnici osobu (y) bez zbrojního průkazu abyste jim svěřili svoji zbraň ke střelbě pod Vaším dohledem, berte prosím na vědomí,že nejenom v průběhu střelby, ale i po celou dobu pobytu těchto osob na střelišti střelnice přebíráte veškerou zodpovědnost za tyto osoby. Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice a řídit  se pokyny správce střelnice. Z důvodu naší povinnosti vést deník střelnice je z důvodu registrace střelců veškerý váš doprovod starší 15 let při návštěvě povinen předložit průkaz totožnosti. Vyhrazujeme si právo z bezpečnostních důvodů tuto střelbu nepovolit, případně předčasně ukončit.  Na jednom střeleckém stanovišti smí současně provádět střelbu pouze jedna osoba! Pokud půjde o nezletilou osobu je třeba navíc souhlas odpovědného zákonného zástupce a musíte vlastnit ZP skupiny B nebo C nejméně 3 roky

Svěřit doprovázené osobě bez ZP můžete pouze svoji zbraň. Námi zapůjčené zbraně lze pro tento účel použít pouze po předchozí dohodě  se  správcem střelnice. Do námi zapůjčených zbraní je možné použít pouze u nás zakoupené střelivo!
 

 

 

CENÍK STŘELIVA:

*(Ceny jsou platné pouze pro střelivo spotřebované na naší střelnici!)

 

Majitelé PERMANENTNÍCH KARET obdrží navíc slevu 2% na standardní střelivo ( neplatí pro střelivo prodávané za akční ceny )

střelivo zn. Sellier&Bellot

                                                                       Ráže

                                                Cena / 1ks.

.22LR Club

2,14

.22LR HV

2,49

6,35 Browning - FMJ

8,29

7,62x25 Tokarev

11,19

7,65 Browning - FMJ

7,85

9 Makarov

8,39

9 Browning - FMJ

8,59

9 Para - FMJ ( 7,5g nebo 8g )

6,44

.38 Special - FMJ střela

9,39

.357 Magnum - FMJ střela

10,49

.38 Special - poloplášťová střela

10,59

.357 Magnum - poloplášťová střela

11,90

.40 S&W

10,69

.45 AUTO

10,69

 

 

střelivo zn.: Magtech

 

9mm Para FMJ ( 7,5 nebo 8g )

7,10

 

 

 

Poznámka: u ostatní denní nabídky střeliva jsou ceny smluvní .

 

 

 

 TERČE :

 

UIT 50/20 - 1 kus

10,-

Ostatní jednobarevné terče   - 1 kus

10,-

Ostatní vícebarevné terče + velké formáty - 1 kus

20,-

Terč pro malorážnou pušku - 1 kus

5,-

 

 

Terčové záslepky - 50 kusů

5,-

 

 

 

 

ZÁPŮJČKA ZBRANÍ:

Zapůjčení zbraní je možné pouze pro účely sportovní střelby na Střelnici Čestlice.

Ceny zápůjčky jsou  za 60 min. a pouze pro osoby-držitele ZP .   Osoby bez ZP mají poplatek za  zápůjčku již zahrnutý  v ceně balíčku "START" , dále ve vybraných spec.střel.balíčcích a dárkových kuponech.

 

CENÍK ZÁPŮJČKY ZBRANÍ VČETNĚ FOTOGRAFIÍ NALEZNETE V JINÉ SEKCI ZDE:   

  CENÍK ZAPŮJČKY ZBRANÍ

 

 

CENÍK POMŮCEK :

 

 

OCHRANA ZRAKU

19,-

CHRÁNIČE SLUCHU

29,-

EAR – ZÁTKA DO UŠÍ

9,-

HYGIEN. VLOŽKA PRO CHRÁNIČE SLUCHU

16,-

 

OSTATNÍ :

 

Čištění Vaší osobní zbraně

STANDARDNÍ ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ  VE SPEC.ROZTOKU ULTRAZVUKEM - novinka!

(čištění provádíme pouze v době nízké návštěvnosti, po předchozí dohodě )

 

99,-

250,-

 

 

ÚSCHOVA ZBRANĚ

( ceny za úschovu jsou včetně pojištění )

POČET DNŮ: POČET ZBRANÍ: CENA   za  1den a 1ks zbraně:
     
1 den 1 ks 35,-  CZK / 1ks
1 den 2 a více kusů 20,- CZK / 1ks
     
2 - 10 dnů 1 ks 20,-  CZK / 1ks
2 - 10 dnů 2 a více kusů 15,- CZK / 1ks
     
10-30 dnů 1ks 14,- CZK / 1ks
10-30 dnů  2 a více kusů 12,- CZK / 1ks
     
30-360 dnů 1ks 11,- CZK / 1ks
30-360 dnů 2 -3 kusy   9,- CZK / 1ks
30-360 dnů 4 a více kusů   8,- CZK / 1ks

Poznámka: úschova na více dnů pouze po předchozí dohodě

Cena za úschovu je včetně DPH 21% a započítává se každý započatý den

Pro přijetí do úschovy je třeba předložit platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Pokud je doba úschovy kratší než 1 den účtuje se poplatek za 1 den. Přijetí do úschovy probíhá výhradně na základě písemného protokolu o převzetí mezi námi a vlastníkem zbraně.

NEZAPOMEŇTE !

POKUD  NÁS NAVŠTÍVÍTE BEZ OBJEDNÁNÍ, MĚJTE PROSÍM NA PAMĚTI,ŽE REGISTRACE STŘELCŮ NA RECEPCI KONČÍ, Z DŮVODU HODINOVÝCH SAZEB,  60 MINUT PŘED KONCEM PROVOZNÍ DOBY.  UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE TÉMĚŘ CELÝ ROK, MIMO OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN, SE VÁM SNAŽÍME MAXIMÁLNĚ  VYHOVĚT , MÁME PRO VÁS OTEVŘENO  7 DNÍ V TÝDNU ,VČETNĚ SVÁTKŮ A TAK VÁM DĚKUJEME , ŽE SE NEBUDETE,  BEZ OBJEDNÁNÍ, DOMÁHAT ZAPOČÍT STŘELBU PÁR MINUT PŘED UZAVŘENÍM AREÁLU STŘELNICE.

    SPEC NABÍDKA PRO VÁS :  POKUD BYSTE NÁS RÁDI NAVŠTÍVILI V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH  (MIMO NAŠÍ PROVOZNÍ DOBU)  A VLASTNÍTE ZBROJNÍ PRŮKAZ , POKUSÍME SE VÁM VYHOVĚT.  PRO TYTO PŘÍPADY NÁM ZASÍLEJTE VAŠE ŽÁDOSTI FORMOU SMS ZPRÁVY NA TEL. 603 140 817.

PRO ZKVALITNĚNÍ NAŠICH SLUŽEB UVÍTÁME VEŠKERÉ VAŠE PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY NA EMAIL jan@frohlich.cz  .

 

 

 

 

 příjímáme platební karty

 

Poznámka: veškeré zde uvedené ceny jsou včetně DPH 15% a bez záruky! Ceny střeliva jsou platné pouze při spotřebování střeliva na naší střelnici v rámci sportovní střelby.

 

 

Firemní akce

Uspořádejte pro své partnery či zaměstnance jedinečnou akci!

Využijte možnost našich výhodných střeleckých balíčků pro skupiny.

Z naší extra nabídky si vybere skutečně každý!

Více informací

Mapa
GPS   N 49° 59. 439´   E 14° 35. 208´
 

Místo:

Střelnice Čestlice ,
Čestlice 199 , 251 70
KZ PRAHA Průhonice - Čestlice
 

Kontakt:

Tel.:777 021 782
( od 14:00 hodin )
E-mail:jan@frohlich.cz
 

Provozní doba:

Po - Pá14:00 - 21:30
So13:00 - 22:00
Ne 13:00 - 20:00
  Reference a
spřátelené weby